O nás

Iniciativa pro demokratickou integritu

Organizace působí od roku 2023 s cílem přispívat k posilování mezinárodní solidarity, spravedlnosti a principů právního státu, a to jak v České republice, tak v zahraničí. Zabýváme se analýzami v oblasti demokratické integrity, realizujeme vzdělávací programy, vyvíjíme advokační a osvětové aktivity v oblasti dobrého vládnutí, podpory občanské společnosti, lidských práv a svobod.

V zahraničí zajišťujeme mise na podporu demokratické tranzice, a to zejména v Jihovýchodní Asii. Máme kontakty s místními občanskými skupinami, novináři, umělci, aktivisty, akademiky a analytiky.

Spojuje nás odhodlanost podporovat osvobozující a demokratizační hnutí každém jeho projevu a formě, ale i přátelství a kolektivní sounáležitost.

Lidé

Tým Integria čerpá z dlouhodobých zkušeností svých členů v oblasti prosazování a hájení lidských a občanských práv a svobod, z dřívějšího působení členů v nevládních nevládních neziskových organizacích jmenujme například obecně prospěšné společnosti Transparency International Česká republika, AGORA CE, META či Romodrom, dále nadační fond Prague Civil Society Center, nadaci Open Society Fund Praha nebo spolky „ASTRA“ – Asociace pro transparetnost, Nepodmíněný základní kolektiv, Díky, že můžem a Budějovický Majáles.

Partnerství

Integria hrdě udržuje partnerské vztahy v rámci rozsáhlé sítě organizací a iniciativ jak v České republice, tak v zahraničí – a to zejména v regionu Jihovýchodní Asie.

V oblasti výzkumu a analýz si zakládáme na spolupráci s odborníky a institucemi, které nám pomáhají poskytovat kvalitní a aktuální informace o politických, ekonomických a kulturních trendech v Jihovýchodní Asii.

Dlouhodobě spolupracujeme s lokálními organizacemi a iniciativami z regionu, které nám umožňují efektivně a udržitelně působit v Jihovýchodní Asii a podporovat rozvoj, stabilitu a udržitelnost v této dynamické oblasti.

DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv

Jsme pozorujícím členem platformy předních českých nevládních organizací, které se soustředí na podporu základních lidských práv, demokracie, občanské společnosti, svobodných médií, dobrého vládnutí a vlády práva ve třetích zemích.

CEIAS – Central European Institute of Asian Studies

Spolupracujeme s nadnárodním think-tankem CEIAS, jehož hlavním cílem je šířit znalosti o Asii mezi vědci a odborníky zejména ve střední Evropě a zároveň informovat veřejnost o středoevropských aktivitách v Asii.