Iniciativa pro demokratickou integritu

Jsme nezisková organizace působící od roku 2023 s cílem přispívat k posilování mezinárodní solidarity, globální spravedlnosti a dodržování principů právního státu, a to jak v České republice, tak v zahraničí.

Zabýváme se analýzami v oblasti demokratické integrity, realizujeme vzdělávací programy, vyvíjíme advokační a osvětové aktivity v oblasti dobrého vládnutí, podpory občanské společnosti, lidských práv a svobod.

Audio-dokumenty, analýzy a rozhovory o dění v Jihovýchodní Asii. Podcastová série v češtině přináší unikátní zprávy, důležité podněty a nové perspektivy pohledu na citlivá témata přímo z míst, kam obvykle Evropané míří pouze na dovolenou.